top of page
workers-placing-a-vapor-barrier-on-the-roof-using-2022-11-29-02-02-16-utc (1).jpg
workers-placing-a-vapor-barrier-on-the-roof-using-2022-11-29-02-02-46-utc.jpg

למה איטום כל כך יקר? 

כדי להבין את מחיר צריך להתחיל מהתחלה אנחנו גרים במדינה עם מזג האוויר מאוד חם הרבה חושבים ארבע חודשים של גשם פעם-בה זה לא רציני אבל זה לא נכון.שמונה חודשים של חום עד כדי-כך ממיסים את הגג שה תקופת החיים שלו יורדת יותר מאשר במדינות עם מזג אוויר יותר חורפי. בגלל זה צריך להשתמש בחומרים מיוחדים ומאוד איכותיים. שהמחירים שלהם כבר יותר גבוה מאשר במדינות אחרות. חוץ מהחומר יש בעיה חמורה בהכנות לפני האיטום רוב הקבלנים עושים עבודה לא איכותית שבגללה אנשי איטום עושים עבודה כפולה כדי איך שהוא להכין את השטח בעצמם זו האמת בשטח.

איטום גגות
פלוס  בואו לא נשכח שרוב האנשים לא מוכנים להשקיע על איטום אלפי מאות שקלים. בגלל זה מנסים למצוא את האמצע בין המחיר לאיכות עם כל בן אדם נפרד. דוגמה... אנחנו מגיעים אל בית הלקוח הגג 100 מטר על הגג יש קולטים מזגנים, דודים, כבלים ועוד הרבה זבל.. הבן אדם אומר אני ראיתי מחיר 60 ש"ח למטר... אני מסביר לבן אדם שה אם הגג היה ישר ומסודר נקי אז כן. אבל אני צריך לכלול את כל הקשיים שאני אתקל בהם  והמחיר לא יהיה 60 ש"ח למטר אלה 80 ופה מתחילה האי הבנה בגלל זה קשה לרשום מחירים באיטום הם תמיד יהיו יותר גבוהים מאשר רושמים באתר .

bottom of page